Contact Details

E-mail address: prodder@sangonet.org.za

Prodder Enquiries / Contact People

Nomsa Nxumalo

Tel: 011 381 3427 Fax: 086 685 9191

E-mail: nomsa@sangonet.org.za

Arnold Netshambidi

Tel: 011 381 3408

Fax: 086 685 9191

E-mail: arnold@sangonet.org.za